เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ก.ค. 61  248/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterlile water 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  247/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา salbutamol solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  245/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenyltoin 250 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  238/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flutamine 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  226/61 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง ต่ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
13 ก.ค. 61  225/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Halopridol 5 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 61  224/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sertraline 50 mg tableb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 61  223/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlopheniramine syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 61  222/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chorhexidine gluconate 4 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 61  221/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ephedrine inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 61  192/61 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2561
11 ก.ค. 61  191/61 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลบึงโขงหลง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
24 ก.ค. 60  16/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 มิ.ย. 60  11/60 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง นักกายภาพบำบัด
12 เม.ย. 60  7/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7 มี.ค. 60  4/60 : เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
2 ธ.ค. 59  1/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
15 ส.ค. 58  2/58 : ตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน
16 ก.ค. 61  246/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  244/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  243/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 3%500 ml,D 5 1/4 S 500 ml,NSS 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  242/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D 5 S 500 ml,D 5 1/3 S 500 ml,lactate ringer 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  241/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  240/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipin 200 mg tablet และ Indomethacin spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  239/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Imipenem-cilastatin 500 mg inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  237/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenedyl 2 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  236/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlopheniramine 4 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 61  235/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactrim inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวจาก สสจ.


บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
จองห้องประชุม online
oppp
แบบสอบถาม1
isan catcap
catconferrence
oppp2010
R506
datacenterv.2
แผนไทย
Isan Cohort
copd
เว็บหน่วยงาน
สสอ.บึงโขงหลง
กระทรวง
ศสม.รพ.บึงโขงหลง
รพสต.โสกโพธิ์
รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
รพสต.ดงบัง
รพสต.ท่าดอกคำ

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.013 วินาที
ขึ้นด้านบน