เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 61  122/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  121/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  120/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  119/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงาานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  118/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
20 เม.ย. 61  117/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  116/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  115/61 : 3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงาานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  114/61 : 3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61  113/61 : 2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงาานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 60  16/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 มิ.ย. 60  11/60 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง นักกายภาพบำบัด
12 เม.ย. 60  7/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7 มี.ค. 60  4/60 : เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
2 ธ.ค. 59  1/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
15 ส.ค. 58  2/58 : ตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน
18 เม.ย. 61  102/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 61  101/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lactate Ringer
30 มี.ค. 61  94/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Sitaglipin Phosphaate 100 mg tablet
30 มี.ค. 61  93/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet
30 มี.ค. 61  92/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Sameterol 50 mcg + Futicasone 250 mcg 60 dose Accuhaler
30 มี.ค. 61  91/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Sameterol 50 mcg + Futicasone 500 mcg 60 dose
30 มี.ค. 61  90/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Rabies Vaccine
30 มี.ค. 61  89/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Rabies Immunoglobulin
30 มี.ค. 61  88/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Pravastatin 20 mg tablet
30 มี.ค. 61  87/61 : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Metformin 500 mg tablet

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวจาก สสจ.


บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
จองห้องประชุม online
oppp
แบบสอบถาม1
isan catcap
catconferrence
oppp2010
R506
datacenterv.2
แผนไทย
Isan Cohort
copd
เว็บหน่วยงาน
สสอ.บึงโขงหลง
กระทรวง
ศสม.รพ.บึงโขงหลง
รพสต.โสกโพธิ์
รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
รพสต.ดงบัง
รพสต.ท่าดอกคำ

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.012 วินาที
ขึ้นด้านบน