เว็บไซต์เดิม
Datacenter
คลังข้อมูล
long term care
cok pit
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 61  163/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atenolol 50 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 61  142/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรขมิ้นชันแคปซูล 500 มิลิกรัม โดยวิธีเแพาะเจาะจง
10 พ.ค. 61  141/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ค. 61  139/61 : เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เห็ด
8 พ.ค. 61  132/61 : ประกาศชนะการเสนอราคา Deperipone 500 mg tabets
8 พ.ค. 61  131/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0.9% Sodium Chloride Irrigation
7 พ.ค. 61  128/61 : ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 61  127/61 : ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 61  126/61 : ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 61  125/61 : ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 60  16/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 มิ.ย. 60  11/60 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง นักกายภาพบำบัด
12 เม.ย. 60  7/60 : ประกาศโรงพยาบาลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7 มี.ค. 60  4/60 : เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลบึงโขงหลง
2 ธ.ค. 59  1/59 : โรงพยาบาลบึงโขงหลง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
15 ส.ค. 58  2/58 : ตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน
25 พ.ค. 61  185/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
25 พ.ค. 61  184/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
25 พ.ค. 61  183/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
25 พ.ค. 61  182/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
25 พ.ค. 61  181/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 61  180/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 61  179/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 61  178/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 61  177/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 61  176/61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกระจกห้องวัพพลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวจาก สสจ.


บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
จองห้องประชุม online
oppp
แบบสอบถาม1
isan catcap
catconferrence
oppp2010
R506
datacenterv.2
แผนไทย
Isan Cohort
copd
เว็บหน่วยงาน
สสอ.บึงโขงหลง
กระทรวง
ศสม.รพ.บึงโขงหลง
รพสต.โสกโพธิ์
รพสต.โพธิ์หมากแข้ง
รพสต.ดงบัง
รพสต.ท่าดอกคำ

Copyright@2016 BKLH Quality HA HA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.011 วินาที
ขึ้นด้านบน