rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

96/65 : MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มีนาคม 2565 16:56   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 14  

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขึ้นด้านบน