rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter

93/65 : MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มีนาคม 2565 16:52   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง    อ่าน 15  

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

ขึ้นด้านบน